Internet rzeczy, internet myśli – Ewa Pawela
POLA TORSYJNE. Seminarium dr Diany Wojtkowiak 16 listopada 2019: