Technologia 5G jako broń technotroniczna – Ewa Pawela