Janusz Zagórski rozmawia z Zofią Filipiak, prezesem Stowarzyszenia STOPZET (stop zorganizowanym elektronicznym torturom). Tematem wiodącym rozmowy jest opresja mind control w połączeniu z działaniami psychiatrii.