Rozmowa Janusza Zagórskiego z Dr Katherine Horton na temat największej na świecie obywatelskiej akcji przeciwko technologii kontroli umysłu, której nadano nazwę – Tsunami Email Campaign.
Chodzi o narastający proces rozsyłania e-maili do parlamentarzystów i rządzących na całym świecie, ludzi odpowiadających za nasze bezpieczeństwo i prawa obywatelskie.
Katherine wraz z grupą osób zainicjowała tę akcję a NTV zadeklarowało swoje medialne wsparcie. W wypowiedzi Katherine padają znamienne słowa ostrzeżenia, że w razie zignorowania wiarygodnych doniesień z całego świata o zbrodniczych działaniach ukrytych kręgów władzy stosujących technologie Mind Control pociągniemy w przyszłości do odpowiedzialności naszych przedstawicieli za zdradę naszych interesów i łamania naszych narodowych Konstytucji i międzynarodowych porozumień gwarantującym ludziom prawo do nietykalności osobistej.

Link do strony K. Horton z opisem akcji “Tsunami”:
https://stop007.org/home/burning-down…

Link do polskiej wersji informacji o akcji “Tsunami”:
http://stopzet.org/2017/04/12/akcja-t…