Podpisujcie tą petycję jeśli nie chcecie aby Wasze dzieci były robotami, a ludzie torturowani.  Link i tłumaczenie na stronie STOPZETU

Dlatego my, niżej podpisani, prosimy o ustanowienie prawa, które zakazywałoby rozwoju i stosowania urządzeń umożliwiających podobne kryminalne działania i pozwalałoby policjom państw europejskich na wykrywanie tego typu promieniowania i ustalanie źródła jego pochodzenia. Prawo to powinno pozwalać sądom na surowe karanie przestępców, którzy chcieliby posługiwać się podobnymi metodami.

Na mocy prawa powinno się także zakazać używania wszelkich nieznanych dotąd lub skrywanych technologii umożliwiających zdalną manipulację elektrycznymi prądami płynącymi w ludzkim mózgu i centralnym systemie nerwowym, które to technologie mogą być użyte w tych samych zbrodniczych celach.

http://stopzet.org/2017/04/09/petycja-parlamentu-europejskiego-pl-en/