Bóg zakazał wpływania na wolną wolę człowieka. Ludzkość jednak nie uszanowała tego zakazu i aktualnie ma technologię kontroli umysłu. Służby specjalne korzystają z niej dla własnych korzyści. Większość społeczeństwa nic o tym nie wie… Peace&Love