Dobre Wieści – Roman Nacht – Życie w polu Boskiej energii – 12.03.2017