Teraz coś z Numerologii. Mistrzowie budźcie sie i robimy porządek z kontrolą umysłu i electronic harassment…
Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest bardzo uduchowiona oraz humanitarna, natomiast spełniona – zostaje mistrzem. 11 daje całą gamę zdolności niezbędnych do bardzo subtelnego postrzegania świata. Intuicja, wrażliwość, empatia, rozliczne talenty, inteligencja, wszystko to sprawia, że ta wibracja mistrzowska jest wyjątkowa. 11 to posiadający świetną intuicję wizjoner. W pozytywnej wibracji, jej ścieżka to droga ideału, natchnienia, oryginalności, a przede wszystkim pracy na rzecz społeczeństwa, dla dobra ogółu. Numerologiczna jedenastka powinna dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, inspirować innych, stąd też ma tę łatwość w odkrywaniu tajemnic życia.
Numerologiczne 11 są pozytywne, pełne miłości, kochają być z ludźmi. Są bardzo wrażliwe, dlatego potrzebują wiele miłości oraz zrozumienia. Same są cierpliwe, dociekliwe jeśli chodzi o poszukiwanie prawdy oraz zdobywanie wiedzy. Potrafią być czułe i troskliwe, ale są gotowe do tego, aby ostro zawalczyć o to, czego pragną; przy tym są nieustępliwe i zahartowane, ale nieobce jest im poświęcanie się dla dobra innych.
Liczba ta dodaje odwagi, sporej dawki energii, a także oryginalności. Osoba, która w swoim portrecie ma liczbę 11, ma zdolności przywódcze, lecz powinna uważać z tak wysokimi i mocnymi wibracjami, aby wykorzystywać je tylko w słusznej sprawie. Numerologiczna jedenastka świetnie sprawdzi się w roli nauczyciela i wychowawcy, gdyż ma talent do przekazywania wiedzy. Potrafi także dostrzec to, czego inni nie potrafią zobaczyć. To sprawia, że 11 może stać się prekursorem, który wyprzedza swoją epokę. Ta wysoka wibracja słynie ze swojego artyzmu, niejednoznacznego postrzegania rzeczywistości i specyficznego charakteru, to powoduje, że w każdym towarzystwie jest pożądana.
11 powinny uważać, aby ich indywidualizm czy oryginalność nie przerodziła się w ekscentryzm i odrealnienie. Nawet jeśli nie korzysta ze swoich darów, to wciąż obdarzona jest niespotykaną intuicją, ma szerszy dostęp do wiedzy o człowieku i świecie. Wielu wielkich polityków, poetów, pisarzy, matematyków, artystów, rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek.
Kobieta Jedenastka ma w sobie wiele odwagi, siły i bezkompromisowości mężczyzny, natomiast mężczyzna cechuje się wrażliwością i delikatnością kobiety. Wierna i lojalna jako partner, trzyma się zasad moralnych oraz tych przez siebie stworzonych, pokazując tym samym, że można wieść etyczne i prawe życie. W ten sposób 11 pomaga innym, by tak jak ona żyli w zgodzie z najwyższymi nakazami moralnymi.

Mistrzostwo wymaga od nich zachowania samokontroli, świadomości wiecznego ucznia, postępowania w zgodzie z własnymi poglądami oraz systemem wartości. Inspiracja, wizjonerstwo i praca na rzecz ludzkości powinna być głównym celem numerologicznej 11. Wibracja mistrzowska 11 przynosi szczególne zdolności w dziedzinie dyplomacji oraz zdolność do godzenia zwaśnionych stron konfliktu. Wszystkich tych cech i zdolności nikt nie dał jej za darmo. Oznacza to, że sama sobie je wypracowała. Warto pamiętać o tym, że praca numerologicznej 11 wymaga wysoko rozwiniętej etyki wewnętrznej. Jeśli 11 będzie wykazywać się egoizmem, to szybko spadnie w dół, by w ten sposób nauczyć się szacunku dla ludzi.

Nie jest łatwo być jedenastką, gdyż jedenastce przypisane jest życie z wieloma, dużymi wyzwaniami. Są to ludzie, którzy na ogół nie są rozumiani przez innych. Mogą być wybitnymi, sławnymi artystami, twórcami, naukowcami, odkrywcami, lecz za życia rzadko spotkają się z pełnym zrozumieniem. Często jest też tak, że sława i uznanie przychodzą dopiero po śmierci, kiedy doceniona zostanie jakość i rozmiar ich twórczości.
numerologia 11, liczba mistrzowska, numerologia partnerska
11 w negatywnej wibracji mogą mieć zbyt wysokie mniemanie o sobie i często oczekują potwierdzenia od innych ludzi o własnej wyjątkowości. Jeśli usłyszą takie słowa, to zachłystują się nimi, zapominając, że sława jest bardzo krucha. Jeżeli natomiast nie usłyszą potwierdzenia własnej wspaniałości ze swojego otoczenia, to mogą mieć tendencję do popadania w przygnębienie, wątpienia w sens swojej pracy, życia, a nawet stany depresyjne.
Bywają nerwowe i zamknięte w sobie, co bardzo utrudnia ich poznanie i docenienie wielu zalet, zdarza się im również chorobliwa nieśmiałość. Czują się wyjątkowe, ale jednocześnie boją się negatywnej oceny innych lub porażki. Wahania nastrojów i niezdecydowanie to ich cecha charakterystyczna.
Numerologiczna 11 – cechy
Jeśli jesteś 11 z Drogi Życia lub cyfra 11 dominuje w Twoim portrecie, to stoisz przed wielkim wyzwaniem – jesteś zobowiązany do postępowania zgodnie z surowymi zasadami moralnymi. Twoje życie można określić jako służbę. Numerologiczne “idealne” 11 nie marzą o sławie, są skromne, powściągliwe w swoich słowach i czynach, życzliwe oraz pełne współczucia. Osoby takie, które wprawdzie o sławę nie zabiegają, ale sława przychodzi do nich z czasem, jako rezultat ich postawy – rezygnacji (celowej bądź nieświadomej) ze swego EGO.
Numerologiczne 11, jeśli realizują się pozytywnie, są marzycielami, idealistami, którzy skłonni są do największych poświęceń w imię obrony wartości i ideałów. Mają olbrzymią siłę oddziaływania, mogą stać się twórcami nowej ideologii lub ruchu społecznego czy religijnego, a nawet rewolucjonistami. Zazwyczaj liczba 11 obdarza charyzmą oraz czarem, dzięki czemu podążają za nimi tłumy. Numerologiczne 11 nigdy nie będą niezauważone, posiadają przenikliwy umysł oraz wiele ukrytych talentów i zdolności. Obdarzone wspaniałą intuicją, uduchowione, a także otwarte na drugiego człowieka, współczujące, troskliwe, tolerancyjne 11 nie mają problemów z pozyskaniem zaufania i szacunku innych. Bezinteresowność, wspaniałomyślność, wielkoduszność, serdeczność i chęć służenia innym oraz gotowość do pomocy sprawia, że dla otoczenia stają się wzorem godnym do naśladowania.
Numerologiczne 11, które są świadome siebie i swoich cech, nawet kiedy odniosą spektakularny sukces, potrafią być skromne i nie wywyższać się, ani nie przechwalać bogactwem. Pozostają umiarkowane i wierne swoim wartościom, które zazwyczaj sprowadzają się do podążania ku duchowej doskonałości.
Oprócz charyzmy, numerologiczna 11 jest wspaniałym mówcą, który potrafi przekonywać ludzi. Lubi poświęcać się dla innych, a przy tym potrafi wykorzystać swoją kreatywność i niebanalne pomysły. Będzie świetnym lekarzem, psychologiem, pedagogiem oraz wychowawcą. Posiada wysoko rozwiniętą intuicję oraz wiedzę i mądrość. Te zdolności pozwolą na bycie wybitnym pisarzem, genialnym malarzem, czy ogólnie – artystą. Natura obdarzyła numerologiczną 11 przenikliwością, inteligencją, wrażliwością, które będzie mogła wykorzystać w sztuce. Zazwyczaj życie tej liczby mistrzowskiej jest aktywne i pełne interesujących wydarzeń. Numerologiczna 11 charakteryzuje się odwagą i energią, która niezbędna jest do realizacji przedsięwzięć, do których została powołana. Nie można jej także odmówić takich cech jak oryginalność, olbrzymia wyobraźnia, wielkoduszność, wrażliwość, wewnętrzna równowaga i zdolności wizjonerskie oraz mistyczne. 11 przez całe swoje życie będzie odkrywać tajemnice egzystencji i zagłębiać się w wiedzę. To sprawia, że może być świetnym filozofem, naukowcem czy kaznodzieją. Praca naukowa jest również wskazana dla tego typu ludzi, ponieważ to właśnie oni są w stanie dać światu bezcenne wartości.
Wszystkie cechy, jakimi została obdarzona numerologiczna 11 pozwolą jej na osiągnięcie wymarzonych celów życiowych. Wibracja ta umożliwia zdobycie sławy, bogactwa oraz licznych zaszczytów. Jednak dla szlachetnej 11 będzie się liczyło tylko to, co ma znaczenie dla dobra ogółu. Niestety, ale istnieje także prawdopodobieństwo negatywnej realizacji, tego, że popadnie w skrajność i utraci poczucie rzeczywistości. Stanie się wówczas oderwanym od codziennych problemow dziwakiem, idealistą, który podąża za nierealnymi marzeniami i utopiami. Jeśli jednak 11 realizuje się w sposób pozytywny, to nie dojdą do głosu ciemne strony tej wibracji.
Spokojna i żyjąca w harmonii mistrzowska 11 z łatwością będzie pokonywać wszelkie trudności, stając się w ten sposób wzorem do naśladowania. Wówczas jej największą zaletą okaże się odwaga i wielka wytrwałość w obronie swoich przekonań.
Numerologiczna 11 jest osobą, która interesuje się duchowością, z chęcią podąża ścieżką ideału, marzeń, intuicji oraz natchnienia. I zdaje się, że świat sprzyja jej w tej wędrówce. Jej powinnością jest inicjować, popchnąć do działania, a także dzielić się zdobytą wiedzą z zakresu duchowości.
Siła, odwaga, intuicyjność i oryginalność powinny być wykorzystane przez 11 w sposób pozytywny i praktyczny. Powinna ona rozważnie wykorzystywać swoje liczne zalety. Czasami pomysły 11 będą tak oryginalne i ekscentryczne, że staną się niemożliwe do zrealizowania. Wówczas może ona być oderwana od rzeczywistości i negować wszystko i wszystkich.
Numerologiczna 11 powinna opanować ego, nauczyć się realnie patrzeć na rzeczywistość bez wyolbrzymionych ambicji, a także nauczyć się dialogu. Nie powinna również manipulować ludźmi, a współpracować z nim. Powinna natomiast opanować swój despotyzm, nie podążać za wymyślnymi zachciankami oraz nie wykorzystywać swoich zdolności do gonienia za celami materialistycznymi i bogactwem. Powinna również wykorzystywać swoją inteligencję w słusznych sprawach, a nie po to, aby pokazywać swoją wyższość nad innymi.
Często liczba 11 uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej. Jednak jeśli nie bogactwo, a pomoc, rozwój i duchowa droga staną się jej głównym celem, to wówczas bogactwo przyjdzie samo. Wtedy 11 przyniesie nie tylko moc duchową, siłę oraz odwagę, ale także sukces, uznanie otoczenia, sławę. Jeśli 11 będzie realizować se negatywnie, to będzie podążać drogą dwójki, która będzie dodatkowo cierpieć na niedostatek, biedę i poczucie zmarnowanych szans. Dlatego jedną z najważniejszych zadań tej wibracji mistrzowskiej jest zapanowanie nad ego i narcyzmem. Przecież 11 nie musi pokazywać swojej wyjątkowości poprzez bogactwo. Powinna skupić się na rozwoju intuicji i duchowości. Jej lekcją jest dzielenie się wiedzą, inspiracja, dążenie do oświecenia.
numerologiczna 11, znaczenie, numerologia 11
U numerologicznej 11 lub u osób z nadmiarem tej wibracji w portrecie numerologicznym może dochodzić do pewnego rodzaju wewnętrznego niepokoju. Często jest on bliżej nieokreślony i osoba z wibracją 11 doszukuje się problemu w rzeczach, które nie są problematyczne. Tym niepokojem zarażają otaczające osoby, które z niepokojem zaczynają spoglądać w przyszłość.
Osoby, które są 11 z Drogi Życia, a które osiągają sukces, nie potrafią się z niego cieszyć. Mają poczucie, że jest jeszcze coś poza sferą, w której wszystko osiągnęły. Czują niepokój i wewnętrzne rozdarcie. Być może dlatego, że są to ludzie uduchowieni i często chodzą z głową w chmurach. Powinny popracować nad ty, aby świat wewnętrzny nie zdominował ich życia, umysłu, bo wówczas nie jest prawidłowo realizowany świat zewnętrzny, co może przynieść przykre konsekwencje.
Wibracje Mistrzowskie cechuje duchowość, wysoka moralność, intuicyjność, a ich wewnętrzne motywacje są szczere. Osoby o tych wibracjach zazwyczaj łączy podobne przeznaczenie, czyli życie, które wyrasta ponad przeciętność, życie interesujące, aktywne i pełne niezwykłych zdarzeń. Bardzo często osoby, które znajdują się pod wpływem wibracji mistrzowskich mają wrażenie, że są chronione i prowadzone przez bliżej nieokreśloną “siłę wyższą”. Nierzadko przytrafiają się im niespodziewane i niezwykłe wydarzenia, sytuacje, które wymykają się spod ich kontroli, a które mają ogromny wpływ na ich życie.
Numerologiczne 11 jako partnerzy, numerologia partnerska
Zazwyczaj numerologiczne 11 są trudnymi, lecz wspaniałymi partnerami. Trudnymi – ze względu na to, że nie są zamknięci w formie. Wciąż coś dzieje się w ich wnętrzu, czują się rozdarte, co z jednej strony może zaciekawiać innych, a z drugiej – rozbija stabilność relacji. Jeśli 11 czuje wewnętrzny niepokój, to powinna tworzyć związki ze stabilnymi osobami, które trwają przy niej pomimo różnych niesprzyjających okoliczności.
numerologiczna 11, znaczenie, numerologia 11
Są partnerami wymagającymi, ale kochającymi, wiernymi oraz czułymi. Numerologiczna 11 w związku i miłości poszukuje oddania, wierności, namiętności, bliskości, a także poczucia emocjonalnego bezpieczeństwa. Są bardzo oddane, kochające i czułe. Zazwyczaj długo szukają swojego ideału, ale gdy znajdują to potrafią pokochać całym sercem i nie mają problemów z okazywaniem uczuć, ani z dochowaniem wierności. 11 są stałe w uczuciach, bardzo cenią stabilizację.
Numerologia 11 a podliczby
Należy zauważyć, że istnieje olbrzymia różnica pomiędzy 2 i 11. 11 jest wibracją mistrzowską i nie należy jej upraszczać. Pozytywne 11 dążą do osiągnięcia doskonałości i jeśli tylko podejmą trud nauki to w końcu ją osiągają. Czują silną, wewnętrzną potrzebę robienia czegoś dla świata. Negatywne 11 są destruktywne, często na siłę narzucają swoje poglądy, są despotyczne i wykorzystują innych dla własnych celów. Dążą do zdobycia bogactwa za wszelką cenę, nie potrafią zwalczyć swojego ego.
29/11 niosą za sobą spirytualną moc. 2 – pokój, miłość, współpraca, charyzma, a także doskonali mówcy. 9 – cechuje humanitaryzm, pracują dla całej ludzkości.
29/11 posiadają w sobie olbrzymie talenty, mogą ich użyć dla własnych sukcesów i wzbogacenia się, ale wybierają zwyczajne życie w służbie dla ludzkości.
29/11 jest też numerem cierpienia i wielkiego testu, numer zwany “karmą Hioba”, ich ciężki życiowy test wynosi ich bardzo wysoko spirytualnie.
Negatywne wartości: są pełne dumy, egoizmu, szukają sukcesów, bogactwa, samolubne, ciężko z nimi współpracować, bardzo nerwowa energia.
38/11 najbardziej potężna ze wszystkich 11-nastek, obdarzona “darem wizjonerstwa”.
3 – twórcza, towarzyska, atrakcyjna, umie wyjść naprzód, doskonały mówca.
8 – organizacja, przywódca, dobry sędzia, praktyczna.
Zawsze kiedy jest pozytywna wnosi wiele światła: ambitni, wspaniali, twórcy, towarzyscy, wspaniali przyjaciele, odnoszą sukcesy na wszystkich polach: materialnym i spirytualnym. Umieją żyć w harmonii z podświadomością i nadświadomością, są poetami i pisarzami, posiadają wiele spirytualnych talentów. W ich życie łatwo wchodzą sukcesy.
Negatywne wartości: dążą do sławy, bogactwa, pieniędzy, zbyt dumne, lubią wtrącać się w życie innych, lubią przyjemności, takie wartości spychają ich ducha na dalszy plan, ale 38/11 szybko zauważają i poprawiają swoje pomyłki.
47/11 “wewnętrzna mądrość osiągnięta przez samodyscyplinę”
4 – uczciwa, odpowiedzialna, dobry organizator, trzyma stare tradycje.
7 – wewnętrzna mądrość, mistyczna, analityczna.
O wartościach pozytywnych są autorytetem dla innych, posiadają charyzmę, są dobrym mediatorami, bardzo mistyczne, posiadają silne zapotrzebowanie wiedzy i duchowości.
Negatywne wartości: popadają szybko w nałogi, są pełne obaw, budują iluzje, gonią za bogactwami, swoją magnetyczną energią uwodzą inne osoby dla własnej przyjemności.
Numerologia 11
Znane numerologiczne 11:
Barack Obama, Madonna, Al Gore, Bill Clinton, Colin Powell, Jackie Kennedy, Jennifer Aniston, Meg Ryan, Michael Jordan, Książę Karol, Ronald Reagan, Wolfgang Amadeus Mozart, Lord Byron, Maria Callas, Juliusz Verne, Antonio Vivaldi, Antonio Gaudi, Edgar Allan Poe, Whoopi Golberg, Orlando Bloom, Tony Blair, Hans Christian Anderson, Michelle Obama, Książę William, Annie Lennox, David Beckham, Jennifer Lopez, Tim Burton, Kuba Wojewódzki, Jarosław Kaczyński, Janusz Palikot, Kasia Nosowska

11