Tags

TOMASZ BIENIEK 24-01-2017

Dotyczy: Sygn. Akt PR 2 Ds. 643.2016

Zażalenie

Niniejszym składam zażalenie za pośrednictwem Stowarzyszenia STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom‹na postanowienie PR w Toruniu z dnia 16 grudnia 2016 ‹r. o odmowie wszczęcia śledztwa. Dołaczam dowody na to że jestem nękany bronia energii skierowanej tzw. electronic harassment.

Potrafią wykonać dowolny wzór na ciele. Wcześniej sciągnąłem z internetu podobny kształt w formie obrazu. Po kilku dniach ten wzór pojawił się na mojej skórze
electronicharass-11
Skóra wysycha i jest “pieczona” od tej broni energii skierowanej
img_20160408_155347
Tak wygląda dłoń po nocnym ataku electronic harasment

opuch-hands

Tymi broniami mogą zrobić wiele.
mind control 2