Tłumaczenie (Katarzyna Sypniewska) książki Dr Rauni Kilde “Bright light on black shadows”
ORGANIZACJA
Globalny, tajny rząd, organizacja kieruje światem zza kulis. Wiele wskazuje na środowisko żydowskie.
Banki, polityczni liderzy, filmy hollywoodzkie, telewizja, radio, właściciele międzynarodowej prasy. Część armii i służb wywiadowczych rekrutowana jest do tajnego rządu za pośrednictwem polityków, poczynając od głów państwa aż po wielki przemysł.
Na całym świecie mają dziesiątki tysięcy rekrutów, którzy są ich chłopcami na posyłki. Wojskowi wysocy stopniem, sędziowie, politycy, członkowie parlamentu EU, niektórzy członkowie służb wywiadowczych, policjanci, handlowcy i ministrowie pracują dla tej organizacji wykonując swoje codzienne obowiązki.
Mafia jest w to ściśle zaangażowana. Przemysł narkotykowy w Ameryce Południowej i Północnej dostarcza im pieniędzy, dzięki którym mogą prowadzić swoje przedstawienie. Handel bronią, dziełami sztuki to kolejne źródła dochodu. Oni nigdy nie są bez pieniędzy. Zorganizowana przestępczość płaci bardzo dobrą dzienną stawkę.
Dzięki skorumpowanym kręgom prawniczym rzadko są skazywani. Zawsze szybko wychodzą z opresji, gdy tylko media przestaną interesować się ich przypadkiem.
(tłumaczenie własne, Katarzyna Sypniewska, książki Rauni Kilde “Bright light on black shadows”)