Rauni Kilde o OSOBACH MANIPULOWANYCH w celu zniszczenia reputacji targeta i całkowitego odizolowania go.

“Z osobami wymienionymi poniżej może być nawiązany kontakt i udzielone takie informacje, że relacje z targetem stana się dla nich niewygodne lub wręcz z zostaną przez nich całkowicie zerwane.
Sa to:
– partnerzy biznesowi,
– kierownicy,
– współpracownicy,
– przypadkowe osoby spotykane w klubach, do których target należy lub w grupach, gdzie target bywa,
– przyjaciele,
– lokalne organizacje braterskie, których działania motywowane są służbą społeczeństwu i sa doskonałym sposobem na trzymanie targeta pod kontrolą oraz uczestniczenie w karaniu go,
– gospodarz domu targeta,
– sąsiedzi targeta,
– handlowcy, z którymi target ma kontakty w sprawach domu, samochodu lub pracy,
– kierowcy autobusów jeżdżących na trasie targeta,
– dzieci z sąsiedztwa,
– pracownicy miejscy, łącznie z personelem medycznym i karetek pogotowia,
– personel schroniska dla bezdomnych lub jego rezydenci, w miarę mozliwości,
– członkowie rodzin (zaskakujące jest, że wielu z nich gotowych jest uwierzyć w negatywne informacje),
– a zwłaszcza osoby zatrudnione w miejscach, gdzie target stara się o pracę.”

(przyp. tłum. tłumaczenie własne, Katarzyna Sypniewska, nieautoryzowane fragmentu książki Rauni Kilde “Bright light on black shadows”, rozdz. XVIII)