Jest to tłumaczenie wykonane przez Katarzynę Sypniewską. Fragment Książki Dr Rauni Kilde “Bright light on black shadows”

Z rozdziału XVIII książki Rauni Kilde
PRZEGLĄD METOD NĘKANIA stosowanych przez Cointelpro Gladio, tajną społecznośc rekrutów i Organizację Stay Behind. cz. 4

NADZÓR
Nadzór jest podstawą wszelkich działań.
Wykorzystuje się agentów działających w małych grupach (CBA) do wzrokowego nadzorowania targeta oraz agentów stosujących zaawansowany nadzór elektroniczny.
Ten rozdział dotyczy tylko agentów prowadzących lokalny nadzór wzrokowy.
Agent koordynujący działania lokalne sporządza harmonogram nadzorowania każdego targeta przez strażników w danej grupie.
Każdy target będzie miał zawsze jednego strażnika nadzorującego go przez cały czas.
Każdy lokalny strażnik CBA otrzyma telefon komórkowy, aby donosić lokalnemu Ośrodkowi Kontroli o działaniach targeta.

Donosi o takich działaniach jak na przykład:
Target po wstaniu z łóżka włącza światło.
Target korzysta z toalety lub prysznica.
Target opuszcza mieszkanie.
Target odjeżdża.
Target przyjeżdża do pracy.
Target robi zakupy lub znajduje się w innym miejscu.
Target przyjeżdża do domu.
Target spożywa posiłek w domu lub w restauracji.
Target uprawia seks.
Target wyłącza światło i idzie spać.
Target włącza światło w środku nocy.
Target wyjeżdża z miasta.
Lista nie wyczerpuje wszystkich doniesień”.

(przyp. tłum. tłumaczenie własne, Katarzyna Sypniewska, nieautoryzowane fragmentu książki Rauni Kilde “Bright light on black shadows”).

gang stalkerzy są całkowicie pozbawieni Dusz. Oni czerpią przyjemność z torturowania Targetów…

11140252_449206961922950_8629102647472142457_n