Jest to tłumaczenie wykonane przez Katarzynę Sypniewską. Fragment Książki Dr Rauni Kilde “Bright light on black shadows”
Z rozdziału XVIII książki Rauni Kilde
PRZEGLĄD METOD NĘKANIA stosowanych przez Cointelpro Gladio, tajną społecznośc rekrutów i Organizację Stay Behind. cz. 2
“Przez całe lata rekrutowano personel medyczny, aby pomagał w zaprzeczaniu aktom dręczenia i dzisiaj większości targetów natychmiast przypisuje się etykietkę osób psychicznie chorych. Często, gdy się skarżą, zmusza się ich do leczenia psychiatrycznego.
Agenci nadzorujący targetów musza ciągle i umiejętnie pełnić swoja rolę, wymierzać kary tak, aby już prawie każdy, komu target się poskarży, zaprzeczał popełnianej przeciwko targetowi zbrodni.
Agenci szkoleni są specjalnie szkoleni w tym zakresie.
Używa się zaawansowanej technologii do wymierzania surowych kar, gdy target jest w swoim domu. Dzieje się to po cichu i bardzo łatwo temu zaprzeczyć.
Zanim agenci zostaną dopuszczeni do szkolenia z użyciem kar elektronicznych, muszą przejść początkowe szkolenie i wykazać się wysokim poziomem zaangażowania, aby zapewnić bezpieczeństwo grupie oraz umiejętnością działania w taki sposób, aby nękaniu łatwo można było zaprzeczyć.
Szkolenie w stosowaniu kar elektronicznych jest celem szkolenia manualnego”.

(przyp. tłum. tłumaczenie własne, nieautoryzowane fragmentu książki Rauni Kilde “Bright light on black shadows”).

Rauni

Dodam że każdy gang stalker traci Dusze a WIELKA RAUNI KILDE jest już częścią źródła wszelkiego stworzenia. Zapoznajcie się z biografią Dr Rauni Kilde… Rauni została pozbawiona ciała poprzez electronic harassment. Dokończyli dzieła skorumpowani lekarze…