Jest to tłumaczenie wykonane przez Katarzynę Sypniewską. Fragmentu Książki Dr Rauni Kilde “Bright light on black shadows”

Z rozdziału XVIII książki Rauni Kilde

PRZEGLĄD METOD NĘKANIA stosowanych przez Cointelpro Gladio, tajną społecznośc rekrutów i organizację Stay Behind.

Bierna inwigilacja polega na obserwowaniu targeta z ukrycia i uzyskiwaniu informacji na jego temat.
Aktywna inwigilacja polega nie tylko na zbieraniu informacji, ale również na uświadamianiu targetowi, że jest nadzorowany.
Kryją się za tym działania agentów mające na celu stwarzanie sytuacji, w których target będzie się czuł niekomfortowo i to przez 24 godziny na dobę.
Pomimo, iż tego typu działania są po cichu akceptowane i ukrywane przez oficjalny system sprawiedliwości, to nawet obywatele, którzy nie mają silnego poczucia tego, co słuszne a co nie, dostrzegają ich kryminalny charakter.
Agenci musza zwracać uwagę, aby każdy akt karania targeta był MOŻLIWY DO ZAKWESTIONOWANIA.
Oznacza to, że jeśli target poskarży się policji, innym urzędnikom państwowym, przyjaciołom, sąsiadom, członkom rodziny lub lekarzom, to informacja o nękaniu go musi być postrzegana jako wynik jego wybujałej wyobraźni albo jeszcze lepiej, jako oznaka choroby psychicznej.

(przyp. tłum. tłumaczenie własne, nieautoryzowane fragmentu książki Rauni Kilde “Bright light on black shadows”).