Tak wyglądają moje dłonie aktualnie…#NoTouchTorture #directedenergy

My hands after night… #NoTouchTorture #directedenergyOPUCH HANDS