Fale skalarne nękające Targetów i sposoby ochrony.