Neurofon: co to takiego?

http://www.eioba.pl/a/2h5t/neurofon-co-to-takiego