26 września wywrócono mnie dwa razy wykorzystując do tego pole elektromagnetyczne. Mam kontuzje kostki i kolana. W ten sam sposób wywracano moją Mamę. Mają technologie która może mnie wywrócić kiedy tylko chcą. Mało komfortowa świadomość. Peace and Love