Metody nękania Targetów są podobne na wszystkich kontynentach.