Bardzo wiele osób jest zaangażowanych w nękanie mnie. Wiedzą już że wiem o ich uczestniczeniu w zbrodni przeciwko ludzkości. Robią teraz co tylko mogą abym popełnił samobójstwo. Możecie być pewni że sam sobie życia nie odbiore. Jeśli coś  mi się stanie znaczy to że brali w tym udział opłaceni gang stalkerzy. Ci którzy mają strzec porządku w tym kraju uczestniczą w tym i mają z tego profity. Walcze właśnie wspólnie z innymi Targetami o wolną wolę całej ludzkości. Ludzie którzy nic nie wiecie o kontroli umysłu odbywającej się na całej planecie zacznijcie się interesować tym tematem albo obudzicie się jako zaczipowani całkowicie zniewoleni przez pole elektromagnetyczne istoty.