Kiedy wychodzę do sklepu po zakupy podsyłają byłych więźniów którzy chcą ze mną rozmawiać albo proszą mnie o pieniądze. Jeśli wychodzę wieczorem niszczą coś na trasie którą przechodziłem i później mówią że to pewnie ja to zniszczyłem.