Prawie wszyscy lekarze u których bywałem współpracowali (byli przekupieni) z gang stalkerami. Jeden protetyk spiłował mi połowę zęba aby wstawić tam koronę na podbudowie metalowej. Jak wiadomo ten metal w moim zębie działa jak antena na wysyłane do mnie pole elektro-magnetyczne. Żaden ze stomatologów nigdy mnie nie poinformował że są również podbudowy niemetalowe pomimo że te metalowe są bardziej szkodliwe dla pacjenta.