11 marca 2014 r. zeznanie Gianny Filipovich

Litować się nad ofiarą podczas gdy uczestniczy się w taktykach gang stalkingu. Mówi się ofierze słowa, które pozornie dotyczą solidarności i zrozumienia, w tej samej chwili, w której nęka się ją. Taki sposobem próbują nie dać się wykryć jako prześladowcy i zbliżyć się jak najbliżej do ofiary.
Rekrutacja tak dużej liczby osób następuje głównie poprzez oferowanie kwot pieniężnych.
Te same sklepy, które oferują bezpłatnie ubrania dorosłym, dostarczają akcesoriów dla dzieci, nadających się do działań prześladowczych: na przykład, wózki lub spacerówki w czerwonym kolorze, kolor na który ofiara jest uczulana. Istnieje ogromny obrót handlowy związany z grupowym prześladowaniem.
Każda dzielnica ma swoją siedzibę, biuro koordynujące działania prześladowcze. Mogą być biura z dozwoloną działalnością, przede wszystkim izby adwokackie.
Tak silna grupa nie może być nie połączona z rodziną byłego męża.
Wynagrodzenie zwykle jest dawane na czarno. Czasem można uzyskać zatrudnienie pod warunkiem, że wypłata służy do zrekompensowania działań gang stalkingu, do których jest się zmuszeni by otrzymać pracę. Na przykład, osoba może być zatrudniona z obowiązkami dozorcy portierni, ale jest używana do działań grupy prześladowczej. Gdyby odmówiła współpracy, straciłaby pracę. Albo kelner może być zmuszony do wykonywania technik prześladowania przeciwko jednej lub kilku ofiarom; jest to warunkiem, by nie być zwolnionym. W związku z tymi akcjami może być też udzielany dodatek do podstawowej pensji.
Wiele prześladowców, szczególnie tych spełniających mniejszą rolę i bardziej marginalną rolę, jest nieświadomych zasięgu przestępstwa, w które są wplątani.
Kiedy odmówiłam uczestniczenia w akcjach prześladowczych, natychmiast zaczęto mnie szantażować: dwukrotnie zepsuto mi silnik w samochodzie. Być może uczyniono mi poważne szkody dlatego, że będąc bardzo blisko celu byłam ważnym pionkiem w ich strategii. I także dlatego, że widzieli mnie wiele razy jak chodziłam do niej. Nawet podejrzewali, że ja sama ujawniam ich przestępstwo.
Kiedy byłam wmieszana w proces prześladowania, między innymi żądano ode mnie bandażowania ramienia. Tego żądała ode mnie pani Magni. Prosiła mnie o to osobiście, nigdy na piśmie i w ten sam sposób wysuwała podobne żądania innym osobom, które pracowały dla niej. Pośród innych rzeczy, których żądano ode mnie, było używanie mydła w taki sposób, by jego zapach rozchodził się na schody, hałasować, trzaskać drzwiami (ja i moje dzieci), otwierać drzwiczki na górze, te od mieszkania z którego wychodził hałas i uderzanie obcasami. Stukaniem obcasami i hałasowaniem zajmował się młody mężczyzna, który specjalnie w tym celu przychodził, był to konserwator. W mieszkaniu był mało widziany, gdyż zawsze panował mrok. Znajdowało się tam nakręcane urządzenie w celu wytwarzania stuku obcasów i innego hałasu za pomocą rodzaju magnetofonu. Wszystko było ukryte w mroku, nie było możliwe wykonanie zdjęcia oprzyrządowania znajdującego się w mieszkaniu. Wszystko było dobrze zaaranżowane.

Celem było doprowadzić ofiarę do samobójstwa, całkowicie ją wyeliminować.. Rekrutując osoby szukają u nich słabych miejsc, drobiazgowo badają sposoby ich włączenia, często wykorzystując stany niepokoju lub problemy czy choroby.
Aby ujawnić przestępstwo byłoby ważne znalezienie innych osób, również posiadających ważne role wśród prześladowców, którzy żałują i przechodzą na stronę ofiar.
Przeciwko niej jest były mąż i szwagierka Dora. Oni płacą wszystkim i w ten sposób wszystkie osoby, które się przybliżają do ofiary mają dokładne zdanie do wykonania, należące do programu grupy prześladowczej.
Mężczyzna zbliżający się do ofiary musi przestrzegać rodzaju protokołu, który może zmieniać się w zależności od reakcji ofiary. Jeśli ofiara zakochuje się, działania przybierają szerszego zasięgu i sięgają nawet wynagrodzenia wypłacanego w formie pieniężnej lub w dobrach materialnych. Gdyby stało się odwrotnie i prześladowca zakochał się i potem zechciałby zrezygnować z prześladowania, organizacja zastosowałaby szantaż wobec niego zmieniając go od prześladowcy na prześladowanego.
Natomiast w tym przypadku ofiara wykazała, że cele prześladowców nie były tak łatwe do osiągnięcia.
Sam prześladowca zaangażowany w działania przeciwko ofierze, może otrzymać zadania, w stosunku do innych ofiar, o różnych technikach. Wszystko zależy od stopnia zaangażowania każdego prześladowcy w mechanizmie przestępczej organizacji. Po tym jak ktoś nabrał «doświadczenia» z ofiarą to oczywiste, że chcą, by działał przeciw ofiarom. A kiedy zaangażowanie jest zbyt duże, wtedy nie ma już wyjścia.
Odeszłam na czas. Jeśli zostałabym, weszłabym w dynamikę z której prawdopodobnie nie byłoby już wyjścia. W pewnym momencie żądają, abym była zawsze dostępna, gotowa na jakikolwiek rodzaj działania, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
Po tym jak odeszłam i po tym jak ofiara przeprowadziła się gdzie indziej, musieli usunąć i zdemontować całe oprzyrządowanie użyte w celach prześladowań. A prawdopodobnie zapłacili wszystkim osobom, by uzyskać milczenie.
Może był sposób szpiegowania ofiary również w intymności, filmując jej zachowanie w czasie relacji miłosnej.
Wszyscy sąsiedzi w celu uczestniczenia w prześladowaniu, otrzymują w zamian pieniądze lub przywileje, na przykład, dużą obniżkę od czynszu wynajmu dużą obniżkę od czynszu wynajmu.
Po tym jak odeszłam ze spisku, miałam też poważne problemy w znalezieniu nowego domu. Są w stanie zablokować wszystkie możliwości.
Idzie się na spotkanie, by wynająć dom i na miejscu wydaje się, że wszystko idzie dobrze, że jest zgoda, ale za jakiś czas dzwoni telefon. że są problemy, że nie można zawrzeć umowy. To dzieje się widocznie dlatego, że kontaktują się z właścicielami lub agencjami.
Microchip użyty w celu nadzorowania ofiary może być umieszczony w jej ciele podczas operacji chirurgicznej ze strony któregoś skorumpowanego lekarza. Ale może też być umieszczony przez kogoś, kto wtargnął do domu i podał ofierze narkotyki. Mikrochip jest tak mikroskopijnym przedmiotem, który może być umieszczony bez pozostawienia śladów.
Byłam obecna, kiedy przybyły microchipy od pani Magni i zrozumiałam, co się dzieje. Oni nie docenili mojej obecności myśląc, że nie będę w stanie zrozumieć pewnych szczegółów, które mogłam zauważyć. Rozmawiali o microchipie, o ich ilości, które miały nadejść i sposobie dostawy.
Prawdopodobnie było pięć microchipów. Dostarczył je kurier DHL, ale nie można dowiedzieć się, która firma dała im zamówienie. Należeli do nowej technologii. W związku z tym przyszedł technik, by wyjaśnić jak należy ich używać. Byłam obecna, gdyż poszłam wykonać mój raport i otrzymać instrukcje. Podczas gdy dawali mi instrukcje prawdopodobnie wszystko rejestrowali: widziałam, że często uruchamiali jakieś przycisk ukryty pod biurkiem.

Powiedzieli, że przybyły nowe microchipy, ostatniej generacji. Ale kiedy zrozumieli, że słuchałam i rozumiałam to, co działo się, wyrzucili mnie.

Osób nadzorowanych za pomocą microchipa umieszczonego nielegalnie w ciele jest bardzo dużo. Nie chciałam więcej wchodzić do domu używanego przez prześladowców, gdyż bałam się, że w jakiś sposób również i mi umieszczą microchip.

Za pomocą microchipu, poza możliwością zlokalizowania osoby, czuć też bicie serca. Stąd można wywnioskować informacje dotyczące emocjonalnego stanu i zrozumieć, czy osoba wstała, czy śpi.

Spisek jest rozległy i nie wiadomo, jak się może skończyć. Jest jednym z największych przestępstw w historii naszej ludzkości.